Sách Tiếng Việt
Các nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam /
Giá tiền 90.000
Tác giả CN Nguyễn Tất Viễn
Nhan đề Các nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam / Nguyễn Tất Viễn
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 199tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách phân tích các nguyên tắc có tính chất nền tảng của tố tụng hình sự được qui định trong Hiến pháp năm 2013, gồm: nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm, nguyên tắc đại diện nhân dân tham gia xét xử,...
Từ khóa tự do Nguyên tắc hiến định
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027968-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144087
0021
004F60E61D7-F600-4376-8520-9276FDDC243C
005202009151543
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c90.000
039|y20200915154033|zthuvien3
100 |aNguyễn Tất Viễn
245 |aCác nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam / |cNguyễn Tất Viễn
260 |aH. : |bTư pháp, |c2019
300 |a199tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung cuốn sách phân tích các nguyên tắc có tính chất nền tảng của tố tụng hình sự được qui định trong Hiến pháp năm 2013, gồm: nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm, nguyên tắc đại diện nhân dân tham gia xét xử,...
653 |aNguyên tắc hiến định
653 |aViệt Nam
653 |aTố tụng hình sự
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027968-70
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027970thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027968 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027969 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027970 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào