Sách Tiếng Việt
Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam /
Giá tiền 90.000
Tác giả CN Nguyễn Văn Huy chủ biên; Ngô Thuỳ Dương
Nhan đề Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Văn Huy chủ biên ; Ngô Thuỳ Dương
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 120tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách trình bày một số vấn đề lí luận về quyền nhân thân của cá nhân. Nghiên cứu các quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam của cá nhân dễ bị xâm phạm trong thực tiễn đời sống xã hội, như quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể; quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; quyền của cá nhân đối với hình ảnh và quyền nhân thân của nhóm đồng tính nữ, đồng tình nam, song tính, chuyển giới.
Từ khóa tự do Dân sự
Từ khóa tự do Quyền nhân thân
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027971-3
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00144086
0021
00477D0D2EC-5265-4876-B8A5-A043B11DE83B
005202009151458
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c90.000
039|y20200915145548|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Huy chủ biên; Ngô Thuỳ Dương
245 |aQuyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam / |cNguyễn Văn Huy chủ biên ; Ngô Thuỳ Dương
260 |aH. : |bTư pháp, |c2019
300 |a120tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung cuốn sách trình bày một số vấn đề lí luận về quyền nhân thân của cá nhân. Nghiên cứu các quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam của cá nhân dễ bị xâm phạm trong thực tiễn đời sống xã hội, như quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể; quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; quyền của cá nhân đối với hình ảnh và quyền nhân thân của nhóm đồng tính nữ, đồng tình nam, song tính, chuyển giới.
653 |aDân sự
653 |aQuyền nhân thân
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027971-3
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027973thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027971 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027972 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027973 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào