Sách Tiếng Việt
Tính nhân bản của Hiến pháp :
Giá tiền 140.000
Tác giả CN Nguyễn Đăng Dung
Nhan đề Tính nhân bản của Hiến pháp : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đăng Dung
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 331tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần I. Khái luận về tính nhân bản của Hiến pháp; Phần II. Tính nhân bản của Hiến pháp một số nước phương Tây; Phần III. Tính nhân bản của Hiến pháp Việt Nam.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Nhân bản
Từ khóa tự do Tính nhân bản
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027974-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144085
0021
0047EB79F2C-3578-418D-8C13-37BB2F27C791
005202009151439
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c140.000
039|y20200915143646|zthuvien3
100 |aNguyễn Đăng Dung
245 |aTính nhân bản của Hiến pháp : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Đăng Dung
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a331tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần I. Khái luận về tính nhân bản của Hiến pháp; Phần II. Tính nhân bản của Hiến pháp một số nước phương Tây; Phần III. Tính nhân bản của Hiến pháp Việt Nam.
653 |aHiến pháp
653 |aNhân bản
653 |aTính nhân bản
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027974-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027976thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027974 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027975 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027976 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào