Sách Tiếng Việt
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự :
Giá tiền 88.000
Tác giả CN Lê Anh Tuấn
Nhan đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự : Sách chuyên khảo / Lê Anh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 250tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về cưỡng chế thi hành án dân sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự ở Việt Nam; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
Từ khóa tự do Thi hành án dân sự
Từ khóa tự do Lý luận
Từ khóa tự do Cưỡng chế
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10027979-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144083
0021
004D8D74486-E54E-498C-8BD4-CF914BA16D3A
005202009151126
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c88.000
039|y20200915112417|zthuvien3
100 |aLê Anh Tuấn
245 |aMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự : |bSách chuyên khảo / |cLê Anh Tuấn
260 |aH. : |bTư pháp, |c2019
300 |a250tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về cưỡng chế thi hành án dân sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự ở Việt Nam; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
653 |aThi hành án dân sự
653 |aLý luận
653 |aCưỡng chế
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10027979-80
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027980thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027979 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027980 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào