Sách Tiếng Việt
Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam /
Giá tiền 115.000
Tác giả CN Nguyễn Minh Đoan
Nhan đề Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Minh Đoan
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2018
Mô tả vật lý 351tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lục nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do Quyền lực nhà nước
Từ khóa tự do Kiểm soát
Từ khóa tự do Nhà nước pháp quyền
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027984-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144081
0021
0041CA5D35C-2B9C-4178-8714-E09CF8BB0FEE
005202009151110
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c115.000
039|y20200915110823|zthuvien3
100 |aNguyễn Minh Đoan
245 |aCơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / |cNguyễn Minh Đoan
260 |aH. : |bChính trị quốc gia, |c2018
300 |a351tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lục nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
653 |aPháp lý
653 |aQuyền lực nhà nước
653 |aKiểm soát
653|aNhà nước pháp quyền
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027984-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027985thumbimage.jpg
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027984 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027985 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:02-10-2020
3 10027986 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào