Sách Tiếng Việt
Chế độ quan lại Triều Lê sơ (1428- 1527) và những giá trị tham khảo cho cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam hiện nay /
Giá tiền 77.000
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hòa
Nhan đề Chế độ quan lại Triều Lê sơ (1428- 1527) và những giá trị tham khảo cho cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Thu Hòa
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020
Mô tả vật lý 260tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quan lại và chế độ quan lại thời phong kiến ở Việt Nam; luận giải cơ sở hình thành chế độ quan lại triều Lê sơ; tìm hiểu về chế độ tuyển chọn quan lại; tìm hiểu việc sử dụng quan lại triều Lê sơ (phân công, bố trí công việc, thăng – giáng, khảo thí – khảo khóa, kiểm tra, giám sát, văn hóa hành chính, đạo đức công vụ của quan lại, việc thực hiện chế độ đãi ngộ đối với quan lại)… triều Lê sơ; nhìn nhận, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chế độ quan lại triều Lê sơ trong mối liên hệ chặt chẽ với chế độ công vụ, công chức ngày nay; luận giải và đúc rút những giá trị tham khảo quý báu đới với việc hoàn thiện thể chế quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cấp bách của cải thiện chế độ công vụ, công chức nói riêng, công cuộc cải cách hành chính nói chung.
Từ khóa tự do Công vụ
Từ khóa tự do Triều Lê
Từ khóa tự do Quan lại
Từ khóa tự do Chế độ
Từ khóa tự do Công chức
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027992-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144078
0021
00419A5B413-A10B-411A-B24E-5175200E8B1A
005202009151044
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c77.000
039|y20200915104156|zthuvien3
100 |aNguyễn Thị Thu Hòa
245 |aChế độ quan lại Triều Lê sơ (1428- 1527) và những giá trị tham khảo cho cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam hiện nay / |cNguyễn Thị Thu Hòa
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2020
300 |a260tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quan lại và chế độ quan lại thời phong kiến ở Việt Nam; luận giải cơ sở hình thành chế độ quan lại triều Lê sơ; tìm hiểu về chế độ tuyển chọn quan lại; tìm hiểu việc sử dụng quan lại triều Lê sơ (phân công, bố trí công việc, thăng – giáng, khảo thí – khảo khóa, kiểm tra, giám sát, văn hóa hành chính, đạo đức công vụ của quan lại, việc thực hiện chế độ đãi ngộ đối với quan lại)… triều Lê sơ; nhìn nhận, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chế độ quan lại triều Lê sơ trong mối liên hệ chặt chẽ với chế độ công vụ, công chức ngày nay; luận giải và đúc rút những giá trị tham khảo quý báu đới với việc hoàn thiện thể chế quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cấp bách của cải thiện chế độ công vụ, công chức nói riêng, công cuộc cải cách hành chính nói chung.
653 |aCông vụ
653 |aTriều Lê
653 |aQuan lại
653|aChế độ
653|aCông chức
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027992-4
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027994thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027992 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027993 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027994 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào