Sách Tiếng Việt
V.I.Lê-nin Toàn tập.
Nhan đề V.I.Lê-nin Toàn tập. Tập 5, Tháng Năm - tháng Chạp 1901 / DVD-ROM
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2005
Mô tả vật lý 692tr. ; cm.
Từ khóa tự do Lênin
Từ khóa tự do Tập 5
Từ khóa tự do Toàn tập
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143099
0021
004101F9198-2001-4E63-A33A-F60EC5FF5A22
005202008191603
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20200819160130|zthuvien3
245 |aV.I.Lê-nin Toàn tập. |nTập 5, |pTháng Năm - tháng Chạp 1901 / |cDVD-ROM
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2005
300 |a692tr. ; |ccm.
653 |aLênin
653 |aTập 5
653 |aToàn tập
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/leninthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào