Sách Tiếng Việt
V.I.Lê-nin Toàn tập.
Nhan đề V.I.Lê-nin Toàn tập. Tập 1, (1893-1894) / DVD-ROM
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2005
Mô tả vật lý 862tr. ; cm.
Từ khóa tự do Lê nin
Từ khóa tự do Tập 1
Từ khóa tự do Toàn tập
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142771
0021
004B7E88565-7E65-44AC-BBC3-42C3F9E87983
005202008171109
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20200817110719|bthuvien3|y20200814112225|zthuvien3
245 |aV.I.Lê-nin Toàn tập. |nTập 1, |p(1893-1894) / |cDVD-ROM
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2005
300 |a862tr. ; |ccm.
653 |aLê nin
653 |aTập 1
653 |aToàn tập
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/leninthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào