Sách Tiếng ViệtLuận án
Trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo pháp luật Việt Nam /
Tác giả CN Lê Thái Phương
Nhan đề Trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo pháp luật Việt Nam / Lê Thái Phương
Thông tin xuất bản H., 2019
Mô tả vật lý 146tr. ; 29cm.
Tóm tắt Luận án gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Chương 2: Quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Việt Nam; Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện.
Từ khóa tự do Bồi thường
Từ khóa tự do Trách nhiệm
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Nhà nước
Địa chỉ 1Giá Luận Án(1): 30000675
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140068
0023
004BD0C8054-D404-4D65-B76F-F37F54B1AA4A
005202006301124
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200630112914|bthuvien2|y20200630111809|zthuvien2
100 |aLê Thái Phương
245 |aTrách nhiệm bồi thường của nhà nước theo pháp luật Việt Nam / |cLê Thái Phương
260 |aH., |c2019
300 |a146tr. ; |c29cm.
520 |aLuận án gồm 3 chương chính sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Chương 2: Quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Việt Nam; Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện.
653 |aBồi thường
653 |aTrách nhiệm
653 |aPháp luật
653|aNhà nước
852|a1|bGiá Luận Án|j(1): 30000675
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/luan an 2/30000675thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30000675 Giá Luận Án Luận Án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào