Sách Tiếng ViệtLuận án
Giải thích hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam /
Tác giả CN Hà Thị Thúy
Nhan đề Giải thích hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam / Hà Thị Thúy
Thông tin xuất bản H., 2019
Mô tả vật lý 204tr. ; 29cm.
Tóm tắt Luận án gồm 4 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về giải thích hợp đồng; Chương 2: Các căn cứ giải thích hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn giải thích hợp đồng ở Việt Nam; Chương 3: Các quan điểm hiện đại về căn cứ giải thích hợp đồng và việc bổ sung một số căn cứ giải thích hợp đồng vào pháp luật Việt Nam; Chương 4: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về giải thích hợp đồng và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giải thích hợp đồng ở Việt Nam
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Quy định
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 1Giá Luận Án(1): 30000677
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140067
0023
004BF9429F9-6DAB-44D9-A234-E314EBA02F3E
005202006301124
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200630112843|bthuvien2|y20200630102632|zthuvien2
100 |aHà Thị Thúy
245 |aGiải thích hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam / |cHà Thị Thúy
260 |aH., |c2019
300 |a204tr. ; |c29cm.
520 |aLuận án gồm 4 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về giải thích hợp đồng; Chương 2: Các căn cứ giải thích hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn giải thích hợp đồng ở Việt Nam; Chương 3: Các quan điểm hiện đại về căn cứ giải thích hợp đồng và việc bổ sung một số căn cứ giải thích hợp đồng vào pháp luật Việt Nam; Chương 4: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về giải thích hợp đồng và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giải thích hợp đồng ở Việt Nam
653 |aHợp đồng
653 |aQuy định
653 |aPháp luật
653|aViệt Nam
852|a1|bGiá Luận Án|j(1): 30000677
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/luan an 2/30000677thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30000677 Giá Luận Án Luận Án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào