Sách Tiếng ViệtLuận án
Hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn /
Tác giả CN Kiều Thị Thùy Linh
Nhan đề Hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Kiều Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 150tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung luận án chia thành 3 chương như sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hợp đồng dịch vụ; Chương 2: Thực trạng quy định pháp luật dân sự Việt Nam về hợp đồng dịch vụ; Chương 3: Thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật dân sự Việt Nam về hợp đồng dịch vụ.
Từ khóa tự do Dân sự
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ 1Giá Luận Án(1): 30000676
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140066
0023
0046A02300B-1136-4FFF-AE0B-4FB212C4417F
005202006301123
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200630112821|bthuvien2|y20200629165416|zthuvien2
100 |aKiều Thị Thùy Linh
245 |aHợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / |cKiều Thị Thùy Linh
260 |aH., |c2017
300 |a150tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung luận án chia thành 3 chương như sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hợp đồng dịch vụ; Chương 2: Thực trạng quy định pháp luật dân sự Việt Nam về hợp đồng dịch vụ; Chương 3: Thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật dân sự Việt Nam về hợp đồng dịch vụ.
653 |aDân sự
653 |aHợp đồng
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Luận Án|j(1): 30000676
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/luan an 2/30000676thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30000676 Giá Luận Án Luận Án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào