Sách Tiếng Việt
Triển khai thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 /
Tác giả CN Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Nhan đề Triển khai thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 / Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 200tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách tập hợp các bài viết tìm hiểu những quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019.
Từ khóa tự do Lao động
Từ khóa tự do Triển khai thi hành
Từ khóa tự do Bộ luật lao động
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027838
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140065
0021
004E7FF8CC0-EC37-44EE-844D-4C46130CF12B
005202006301123
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200630112800|bthuvien2|c20200630091236|dthuvien2|y20200629162637|zthuvien2
100 |aTạp chí Dân chủ và pháp luật
245 |aTriển khai thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 / |cTạp chí Dân chủ và pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a200tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung cuốn sách tập hợp các bài viết tìm hiểu những quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019.
653 |aLao động
653 |aTriển khai thi hành
653 |aBộ luật lao động
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027838
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027838thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027838 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào