Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
Hội thảo khoa học. Mô hình tài phán đối với các văn bản quy phạm dưới luật - Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo cho Việt Nam :
Tác giả CN Viện khoa học pháp lý. Bộ Tư pháp
Nhan đề Hội thảo khoa học. Mô hình tài phán đối với các văn bản quy phạm dưới luật - Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo cho Việt Nam : Trong khuôn khổ Chương trình NCKH cấp Bộ năm 2018 - 2020 / Viện khoa học pháp lý. Bộ Tư pháp
Thông tin xuất bản H., 2019
Mô tả vật lý 81tr. ; 29cm.
Từ khóa tự do Kinh nghiệm
Từ khóa tự do Mô hình tài phán
Từ khóa tự do Văn bản quy phạm
Từ khóa tự do Quốc tế
Từ khóa tự do Việt Nam
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139976
0027
0049BA4D57F-86F8-4413-A028-B3EBB1F6C27F
005202006160907
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200616090828|zthuvien2
100 |aViện khoa học pháp lý. Bộ Tư pháp
245 |aHội thảo khoa học. Mô hình tài phán đối với các văn bản quy phạm dưới luật - Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo cho Việt Nam : |bTrong khuôn khổ Chương trình NCKH cấp Bộ năm 2018 - 2020 / |cViện khoa học pháp lý. Bộ Tư pháp
260 |aH., |c2019
300 |a81tr. ; |c29cm.
653 |aKinh nghiệm
653 |aMô hình tài phán
653 |aVăn bản quy phạm
653|aQuốc tế
653|aViệt Nam
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/ht14_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào