Sách Tiếng Việt
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử.
Tác giả CN Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Nhan đề Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. Tập 5, 1951-1954 / Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 526tr. ; 24cm.
Tóm tắt Tập 5. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải rộng khắp núi rừng Chiến khu Việt Bắc và kéo dài trong bốn năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1951 đến 1954.
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tiểu sử
Từ khóa tự do Biên niên tiểu sử
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139970
0021
004F29E39BB-8ABD-4A38-BB81-5F1738719163
005202006151621
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200615162031|bthuvien2|y20200612161008|zthuvien2
100 |aHọc viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
245 |aHồ Chí Minh biên niên tiểu sử. |nTập 5, |p1951-1954 / |cHọc viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2019
300 |a526tr. ; |c24cm.
520 |aTập 5. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải rộng khắp núi rừng Chiến khu Việt Bắc và kéo dài trong bốn năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1951 đến 1954.
653 |aHồ Chí Minh
653 |aTiểu sử
653 |aBiên niên tiểu sử
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/vol5_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào