Sách Tiếng Việt
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử /
Tác giả CN Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Nhan đề Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Nhan đề Tập 41946-1950
Lần xuất bản Lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 478tr. ; 24cm.
Tóm tắt Tập 4. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bốn năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ ngày 19-12-1946 đến hết năm 1950.
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tiểu sử
Từ khóa tự do Biên niên tiểu sử
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139969
0021
004FF0FC5CE-0D64-4202-8734-3D2748E3011E
005202006151621
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200615162024|bthuvien2|c20200612112836|dthuvien2|y20200612112324|zthuvien2
100 |aHọc viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
245 |aHồ Chí Minh biên niên tiểu sử / |cHọc viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
245|nTập 4|p1946-1950
250 |aLần thứ 3
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2019
300 |a478tr. ; |c24cm.
520 |aTập 4. Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bốn năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ ngày 19-12-1946 đến hết năm 1950.
653 |aHồ Chí Minh
653 |aTiểu sử
653 |aBiên niên tiểu sử
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/vol4_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào