Sách Tiếng Việt
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử.
Tác giả CN Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Nhan đề Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. Tập 3, 1945-1946 / Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Lần xuất bản Lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật
Thông tin xuất bản 2019
Mô tả vật lý 406tr. ; 24cm.
Tóm tắt Tập 3. Ghi lại những sự kiện hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày đầu tiên nước Việt Nam giành lại độc lập 2-9-1945 đến ngày bắt đầu Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946.
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tiểu sử
Từ khóa tự do Biên niên tiểu sử
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139968
0021
004EE902149-26B0-4AFA-B073-A93CE08A0258
005202006151621
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20200615162014|bthuvien2|c20200612111113|dthuvien2|y20200612110624|zthuvien2
100 |aHọc viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
245 |aHồ Chí Minh biên niên tiểu sử. |nTập 3, |p1945-1946 / |cHọc viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
250 |aLần thứ 3
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật
260|c2019
300 |a406tr. ; |c24cm.
520 |aTập 3. Ghi lại những sự kiện hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày đầu tiên nước Việt Nam giành lại độc lập 2-9-1945 đến ngày bắt đầu Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946.
653 |aHồ Chí Minh
653 |aTiểu sử
653 |aBiên niên tiểu sử
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/vol3_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào