Sách Tiếng Việt
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử.
Tác giả CN Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Nhan đề Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. Tập 2, 1930-1945 / Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 302tr. ; 24cm.
Tóm tắt Tập 2. Giới thiệu những sự kiện cơ bản về những hoạt động trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, từ đầu năm 1930, khi thành lập Đảng, đến tháng 9-1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tiểu sử
Từ khóa tự do Biên niên tiểu sử
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139967
0021
0040A02DE78-4FE7-4ADB-B4DF-4386E794D2A7
005202006151622
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200615162055|bthuvien2|c20200612110720|dthuvien2|y20200611163912|zthuvien2
100 |aHọc viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
245 |aHồ Chí Minh biên niên tiểu sử. |nTập 2, |p1930-1945 / |cHọc viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2019
300 |a302tr. ; |c24cm.
520 |aTập 2. Giới thiệu những sự kiện cơ bản về những hoạt động trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, từ đầu năm 1930, khi thành lập Đảng, đến tháng 9-1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
653 |aHồ Chí Minh
653 |aTiểu sử
653 |aBiên niên tiểu sử
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/vol2_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào