Sách Tiếng Việt
Chơi đến cùng tình báo Mỹ trong kỷ nguyên khủng bố :
Tác giả CN Michael.V.Hayden
Nhan đề Chơi đến cùng tình báo Mỹ trong kỷ nguyên khủng bố : Sách tham khảo / Đinh Trọng Minh dịch
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 638tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách đi sâu và các vấn đề như tình báo Mỹ đã phản ứng như thế nào trong bối cảnh bị khủng bố - một cuộc chiến lớn và một cuộc cách mạng công nghệ sâu rộng nhất trong 500 năm qua? Trước khi xảy ra vụ khủng bố 11/9, NSA làm những gì và sau đó đã thay đổi như thế nào? Tại sao NSA lại bắt đầu chương trình giám sát chống khủng bố gây tranh cãi bao gồm cả việc nghe lén điện thoại cá nhân trong nước? Điều gì khác đã xảy ra trong giai đoạn này tạo thành bối cảnh cho những tiết lộ động trời của cựu điệp viên E.Snowden vào năm 2013?
Từ khóa tự do Kỷ nguyên
Từ khóa tự do Khủng bố
Từ khóa tự do Tình báo
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027776
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139965
0021
004B8E3BF31-1F2D-4B8B-A767-544A9FCC0E0A
005202006101653
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200610164900|bthuvien2|y20200610164851|zthuvien2
100 |aMichael.V.Hayden
245 |aChơi đến cùng tình báo Mỹ trong kỷ nguyên khủng bố : |bSách tham khảo / |cĐinh Trọng Minh dịch
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2019
300 |a638tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách đi sâu và các vấn đề như tình báo Mỹ đã phản ứng như thế nào trong bối cảnh bị khủng bố - một cuộc chiến lớn và một cuộc cách mạng công nghệ sâu rộng nhất trong 500 năm qua? Trước khi xảy ra vụ khủng bố 11/9, NSA làm những gì và sau đó đã thay đổi như thế nào? Tại sao NSA lại bắt đầu chương trình giám sát chống khủng bố gây tranh cãi bao gồm cả việc nghe lén điện thoại cá nhân trong nước? Điều gì khác đã xảy ra trong giai đoạn này tạo thành bối cảnh cho những tiết lộ động trời của cựu điệp viên E.Snowden vào năm 2013?
653 |aKỷ nguyên
653 |aKhủng bố
653 |aTình báo
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027776
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027776thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027776 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào