Sách Tiếng Việt
Cẩm nang hợp đồng thương mại /
Tác giả CN Nguyễn Thị Mơ, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Am Hiểu...
Nhan đề Cẩm nang hợp đồng thương mại / Nguyễn Thị Mơ, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Am Hiểu...
Thông tin xuất bản H. : Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, 2007
Mô tả vật lý 240tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Những vấn đề chung về pháp luật hợp đồng; Phần 2: Một số loại hợp đồng thương mại như hợp đồng mua bán, đại diện thương mại, hợp đồng đại lý, hợp đồng gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, HĐ nhượng quyền thương mại...
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Thương mại
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027774
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139938
0021
004EDF440B5-02A5-485E-93F2-C02E1E49328D
005202005291604
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20200529155944|zthuvien1
100 |aNguyễn Thị Mơ, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Am Hiểu...
245 |aCẩm nang hợp đồng thương mại / |cNguyễn Thị Mơ, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Am Hiểu...
260 |aH. : |bPhòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, |c2007
300 |a240tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Những vấn đề chung về pháp luật hợp đồng; Phần 2: Một số loại hợp đồng thương mại như hợp đồng mua bán, đại diện thương mại, hợp đồng đại lý, hợp đồng gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, HĐ nhượng quyền thương mại...
653 |aHợp đồng
653 |aThương mại
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027774
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027774 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào