Sách Tiếng ViệtTừ điển
423
Merriam Webster's Collegiate Dictionary
DDC 423
Nhan đề Merriam Webster's Collegiate Dictionary
Lần xuất bản Lần thứ 10
Thông tin xuất bản USA, 1996
Mô tả vật lý 1559tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Collegiate
Từ khóa tự do Merriam
Từ khóa tự do Webster
Mã xếp giá 1Giá Từ Điển(1): 5000195
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139937
0029
004DA29B886-8D0A-4707-BA03-5A5154C0373E
005202005291600
008081223s1996 vm| vie
0091 0
039|y20200529155713|zthuvien3
082 |a423
245 |aMerriam Webster's Collegiate Dictionary
250 |aLần thứ 10
260 |aUSA, |c1996
300 |a1559tr. ; |c27cm.
653 |aCollegiate
653 |aMerriam
653 |aWebster
852|a1|bGiá Từ Điển|j(1): 5000195
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 5000195 Giá Từ Điển 423 Từ Điển 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào