Sách Tiếng Việt
Khát vọng Việt vì sao đất nước ta còn nghèo? /
Tác giả CN Đỗ Cao Bảo
Nhan đề Khát vọng Việt vì sao đất nước ta còn nghèo? / Đỗ Cao Bảo
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2020
Mô tả vật lý 447tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách được chia làm ba phần: Phần 1: “Vì sao đất nước ta còn nghèo” sẽ lý giải nguyên nhân đất nước ta còn nghèo, đưa ra các giải pháp cũng như những khát vọng và hành động của FPT; Phần 2: “Mạn đàm về kinh tế” sẽ nói về cách nhìn đối với nhiều khía cạnh kinh tế như thành công là gì, làm thế nào để thành công, các tấm gương thành công, v.v. Phần 3: “Cái nhìn đa chiều về xã hội” sẽ nói về quan điểm đối với nhiều vấn đề của xã hội như ùn tắc giao thông, văn hóa xếp hàng, cách làm từ thiện v.v.
Từ khóa tự do Khát vọng
Từ khóa tự do Đất nước
Từ khóa tự do Nghèo
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10027835-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139935
0021
004A0EE2005-B619-4725-B7D2-26705928CECB
005202005291551
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200529154751|zthuvien3
100 |aĐỗ Cao Bảo
245 |aKhát vọng Việt vì sao đất nước ta còn nghèo? / |cĐỗ Cao Bảo
260 |aH. : |bThế giới, |c2020
300 |a447tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách được chia làm ba phần: Phần 1: “Vì sao đất nước ta còn nghèo” sẽ lý giải nguyên nhân đất nước ta còn nghèo, đưa ra các giải pháp cũng như những khát vọng và hành động của FPT; Phần 2: “Mạn đàm về kinh tế” sẽ nói về cách nhìn đối với nhiều khía cạnh kinh tế như thành công là gì, làm thế nào để thành công, các tấm gương thành công, v.v. Phần 3: “Cái nhìn đa chiều về xã hội” sẽ nói về quan điểm đối với nhiều vấn đề của xã hội như ùn tắc giao thông, văn hóa xếp hàng, cách làm từ thiện v.v.
653 |aKhát vọng
653 |aĐất nước
653 |aNghèo
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10027835-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027836thumbimage.jpg
890|a2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027835 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:02-07-2020
2 10027836 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào