Sách Tiếng Việt
Niên giám khoa học năm 2019.
Nhan đề Niên giám khoa học năm 2019. Tập 4, Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020
Mô tả vật lý 234tr. ; 24cm.
Tóm tắt Niên giám khoa học gồm 4 tập bao gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCHTW, BCT, Ban bí thư, việc nghiên cứu của BCT, Ban bí thư và các đảng bạn; kết quả các kỳ họp; các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị tiêu biểu của Hội đồng Lý luận TW...
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Niên giám
Từ khóa tự do Quốc phòng
Từ khóa tự do Đối ngoại
Từ khóa tự do An ninh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027771
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139934
0021
004F2622A4D-2AB4-45AE-8D45-EC991FC100E8
005202005291551
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200529154634|zthuvien1
245 |aNiên giám khoa học năm 2019. |nTập 4, |pNhững vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2020
300 |a234tr. ; |c24cm.
520 |aNiên giám khoa học gồm 4 tập bao gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCHTW, BCT, Ban bí thư, việc nghiên cứu của BCT, Ban bí thư và các đảng bạn; kết quả các kỳ họp; các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị tiêu biểu của Hội đồng Lý luận TW...
653 |aKhoa học
653 |aNiên giám
653 |aQuốc phòng
653|aĐối ngoại
653|aAn ninh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027771
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027771 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào