Sách Tiếng Việt
Tìm hiểu pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính /
Tác giả CN Bộ Tư pháp. Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Nhan đề Tìm hiểu pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính / Bộ Tư pháp. Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 527tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách được thể hiện dưới hình thức hỏi đáp với 316 câu hỏi và trả lời, đề cập tương đối đầy đủ, toàn diện các nội dung chủ yếu của Luật xử lý vi phạm hành chính liên quan đến áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
Từ khóa tự do Hành chính
Từ khóa tự do Biện pháp
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Tìm hiểu
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027785
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139933
0021
0049E617ECD-0600-46BA-A3B8-46D595DE9327
005202007091515
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20200709151408|bthuvien2|y20200529153903|zthuvien3
100 |aBộ Tư pháp. Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
245 |aTìm hiểu pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính / |cBộ Tư pháp. Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2016
300 |a527tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách được thể hiện dưới hình thức hỏi đáp với 316 câu hỏi và trả lời, đề cập tương đối đầy đủ, toàn diện các nội dung chủ yếu của Luật xử lý vi phạm hành chính liên quan đến áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
653 |aHành chính
653 |aBiện pháp
653 |aPháp luật
653|aTìm hiểu
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027785
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027785thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027785 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào