Sách Tiếng Việt
005.8
Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam :
Giá tiền 74000
DDC 005.8
Tác giả CN Nguyễn Việt Lâm (chb)
Nhan đề Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Việt Lâm (chb)
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 218tr. ; 20,5cm.
Từ khóa tự do Quan hệ quốc tế
Từ khóa tự do An ninh mạng
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Đối sách
Từ khóa tự do Việt Nam
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027602-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139803
0021
004EF7A4695-36A2-4DCB-B359-51E8EAE37824
005202005181636
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c74000
039|y20200518163833|zthuvien1
082 |a005.8
100 |aNguyễn Việt Lâm (chb)
245 |aChính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam : |bSách tham khảo / |cNguyễn Việt Lâm (chb)
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2019
300 |a218tr. ; |c20,5cm.
653 |aQuan hệ quốc tế
653 |aAn ninh mạng
653 |aChính sách
653|aĐối sách
653|aViệt Nam
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027602-4
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027604thumbimage.jpg
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027602 Giá Sách Tiếng Việt 005.8 Sách Tiếng Việt 1
2 10027603 Giá Sách Tiếng Việt 005.8 Sách Tiếng Việt 2
3 10027604 Giá Sách Tiếng Việt 005.8 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:14-07-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào