Sách Tiếng Việt
343.032
Một số vấn đề pháp lý về tài sản mã hóa tiền mã hóa /
Giá tiền 90000
DDC 343.032
Tác giả CN Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thanh Tú (chb)
Nhan đề Một số vấn đề pháp lý về tài sản mã hóa tiền mã hóa / Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thanh Tú (chb)
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 291tr. ; 20,5cm.
Từ khóa tự do Tài sản mã hóa
Từ khóa tự do Tiền mã hóa
Từ khóa tự do Pháp lý
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027614-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139799
0021
00464451F1E-D919-4B9E-B34D-2345E9B3A493
005202005181532
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c90000
039|y20200518153517|zthuvien1
082 |a343.032
100 |aPhan Chí Hiếu, Nguyễn Thanh Tú (chb)
245 |aMột số vấn đề pháp lý về tài sản mã hóa tiền mã hóa / |cPhan Chí Hiếu, Nguyễn Thanh Tú (chb)
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2019
300 |a291tr. ; |c20,5cm.
653 |aTài sản mã hóa
653 |aTiền mã hóa
653 |aPháp lý
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027614-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027616thumbimage.jpg
890|a3|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027614 Giá Sách Tiếng Việt 343.032 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:14-07-2020
2 10027615 Giá Sách Tiếng Việt 343.032 Sách Tiếng Việt 2
3 10027616 Giá Sách Tiếng Việt 343.032 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:02-07-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào