Sách Tiếng Việt
Chỉ dẫn áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 /
Giá tiền 360
Tác giả CN Quách Dương, Ngô Thu Trang (chb)
Nhan đề Chỉ dẫn áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 / Quách Dương, Ngô Thu Trang (chb)
Thông tin xuất bản H. : Thanh Niên, 2019
Mô tả vật lý 430tr. ; 27cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 2 phần như sau: Phần 1. Chỉ dẫn áp dụng luật hôn nhân gia và đình năm 2014; Phần 2. Các văn bản hướng dẫn luật hôn nhân gia đình.
Từ khóa tự do Chỉ dẫn áp dụng
Từ khóa tự do Gia đình
Từ khóa tự do Luật Hôn nhân
Từ khóa tự do Luật Hôn nhân và gia đình
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027515-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139793
0021
004D9D7DFE0-3646-4CF6-A399-5DB9E2C4C1B4
005202007091010
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c360
039|a20200709100924|bthuvien2|y20200518101707|zthuvien1
100 |aQuách Dương, Ngô Thu Trang (chb)
245 |aChỉ dẫn áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 / |cQuách Dương, Ngô Thu Trang (chb)
260 |aH. : |bThanh Niên, |c2019
300 |a430tr. ; |c27cm.
520|aNội dung cuốn sách gồm 2 phần như sau: Phần 1. Chỉ dẫn áp dụng luật hôn nhân gia và đình năm 2014; Phần 2. Các văn bản hướng dẫn luật hôn nhân gia đình.
653 |aChỉ dẫn áp dụng
653 |aGia đình
653 |aLuật Hôn nhân
653|aLuật Hôn nhân và gia đình
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027515-7
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027517thumbimage.jpg
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027515 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027516 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027517 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào