Sách Tiếng Việt
Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 :
Giá tiền 150000
Tác giả CN Đinh Văn Quế
Nhan đề Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 : Phần thứ nhất: Những quy định chung (Bình luận chuyên sâu) / Đinh Văn Quế
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2017
Mô tả vật lý 427tr. ; 20,5cm.
Tóm tắt Những quy định chung của Bộ Luật hình sự năm 2015. Gồm những điều khoản cơ bản: hiệu lực của luật Hình sự; tội phạm; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; hình phạt khi vi phạm; các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội; quyết định hình phạt; thời hiệu thi hành bản án, giảm thời hạn chấp hành; xóa án tích; quy định của người dưới 18 và quy định với pháp nhân thương mại.
Từ khóa tự do 2015
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự
Từ khóa tự do Bình luận
Từ khóa tự do Những quy định chung
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027521-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139780
0021
004C2C88A5B-1D0F-4EAE-A340-BF5965D753B9
005202006161423
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c150000
039|a20200616142508|bthuvien2|y20200506145643|zthuvien1
100 |aĐinh Văn Quế
245 |aBình luận Bộ luật hình sự năm 2015 : |bPhần thứ nhất: Những quy định chung (Bình luận chuyên sâu) / |cĐinh Văn Quế
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2017
300 |a427tr. ; |c20,5cm.
520|aNhững quy định chung của Bộ Luật hình sự năm 2015. Gồm những điều khoản cơ bản: hiệu lực của luật Hình sự; tội phạm; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; hình phạt khi vi phạm; các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội; quyết định hình phạt; thời hiệu thi hành bản án, giảm thời hạn chấp hành; xóa án tích; quy định của người dưới 18 và quy định với pháp nhân thương mại.
653 |a2015
653 |aBộ luật Hình sự
653 |aBình luận
653|aNhững quy định chung
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027521-3
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10026689thumbimage.jpg
890|a3|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027522 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:01-07-2020
2 10027523 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:01-07-2020
3 10027521 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào