Sách Tiếng Việt
Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo trong bối cảnh hội nhập và phát triển /
Giá tiền 145000
Tác giả CN Nguyễn Minh Oanh
Nhan đề Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo trong bối cảnh hội nhập và phát triển / Nguyễn Minh Oanh
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 454tr. ; 20,5cm.
Tóm tắt Qua cuốn sách, tập thế tác giả cũng kỳ vọng đưa ra được những kiến nghị, đề xuất có giá trị nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều chỉnh về tiền ảo, tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc, thúc đẩy khoa học, công nghệ phát triển cũng như bảo đảm an toàn cho những chủ thể tham gia vào các quan hệ có liên quan đến tiền ảo.
Từ khóa tự do Khung pháp lý
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Hoàn thfiện
Từ khóa tự do Tiền ảo
Từ khóa tự do Hội nhập
Từ khóa tự do Phát triển
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027425-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139756
0021
004D7064536-24BA-4748-B9E6-363A64146AA3
005202007201041
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c145000
039|a20200720104118|bthuvien2|c20200514094414|dthuvien3|y20200429154628|zthuvien1
100 |aNguyễn Minh Oanh
245 |aXây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo trong bối cảnh hội nhập và phát triển / |cNguyễn Minh Oanh
260 |aH. : |bTư pháp, |c2019
300 |a454tr. ; |c20,5cm.
520|aQua cuốn sách, tập thế tác giả cũng kỳ vọng đưa ra được những kiến nghị, đề xuất có giá trị nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều chỉnh về tiền ảo, tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc, thúc đẩy khoa học, công nghệ phát triển cũng như bảo đảm an toàn cho những chủ thể tham gia vào các quan hệ có liên quan đến tiền ảo.
653 |aKhung pháp lý
653 |aXây dựng
653 |aHoàn thfiện
653|aTiền ảo
653|aHội nhập
653|aPhát triển
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027425-7
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027425thumbimage.jpg
890|a3|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027425 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:14-07-2020
2 10027426 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:04-08-2020
3 10027427 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:21-08-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào