Sách Tiếng Việt
34(V) NH121
Nhận diện rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp /
UDC 34(V)
Cutter NH121
Tác giả CN Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Nhan đề Nhận diện rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp / Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 200tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung ấn phẩm này bao gồm các bài viết về những rào cản và nguyên nhân dẫn đến những rào cản pháp lý trong hoạt động khơi nghiệp, đồng thời đưa ra những giải pháp tổng thể, căn bản nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động khởi nghiệp.
Từ khóa tự do Khởi nghiệp
Từ khóa tự do Rào cản pháp lý
Từ khóa tự do Pháp lý
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027306-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139706
0021
0041980684F-6071-40AB-942E-9B49D2366939
005201909231527
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190923153245|zthuvien3
080 |a34(V)|bNH121
100 |aTạp chí Dân chủ và pháp luật
245 |aNhận diện rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp / |cTạp chí Dân chủ và pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2019
300 |a200tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung ấn phẩm này bao gồm các bài viết về những rào cản và nguyên nhân dẫn đến những rào cản pháp lý trong hoạt động khơi nghiệp, đồng thời đưa ra những giải pháp tổng thể, căn bản nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động khởi nghiệp.
653 |aKhởi nghiệp
653 |aRào cản pháp lý
653 |aPháp lý
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027306-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027308thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027306 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) NH121 Sách Tiếng Việt 1
2 10027307 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) NH121 Sách Tiếng Việt 2
3 10027308 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) NH121 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào