Sách Tiếng Việt
34(V)26 PH109
Pháp luật về giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại và hòa giải thương mại /
UDC 34(V)26
Cutter PH109
Tác giả CN Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Nhan đề Pháp luật về giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại và hòa giải thương mại / Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 200tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung ấn phẩm này tập trung phân tích một cách khái quát về phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại và hòa giải thương mại; ưu điểm và một số vấn đề còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực thi; những nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm pháp luật quốc tế và quan điểm, định hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Hòa giải
Từ khóa tự do Tranh chấp thương mại
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Trọng tài thương mại
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10027315-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139704
0021
0047039F9ED-2D1E-4529-A836-3907057DA8CD
005201909231432
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190923143708|zthuvien3
080 |a34(V)26|bPH109
100 |aTạp chí Dân chủ và pháp luật
245 |aPháp luật về giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại và hòa giải thương mại / |cTạp chí Dân chủ và pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2019
300 |a200tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung ấn phẩm này tập trung phân tích một cách khái quát về phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại và hòa giải thương mại; ưu điểm và một số vấn đề còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực thi; những nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm pháp luật quốc tế và quan điểm, định hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này trong thời gian tới.
653 |aHòa giải
653 |aTranh chấp thương mại
653 |aPháp luật
653|aTrọng tài thương mại
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10027315-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027315thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027315 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)26 PH109 Sách Tiếng Việt 1
2 10027316 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)26 PH109 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào