Sách ngoại vănSách Tiếng Anh
Point made How to write like the Nation's top advocates /
Tác giả CN Ross Guberman
Nhan đề Point made How to write like the Nation's top advocates / Ross Guberman
Thông tin xuất bản New York : Oxford University Press, 2011
Mô tả vật lý 338tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Nation's top advocates
Từ khóa tự do Point made
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139700
00262
004E1823A77-9554-44A5-AD92-F944C40F9391
005201909161057
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20190916110240|zthuvien3
100 |aRoss Guberman
245 |aPoint made How to write like the Nation's top advocates / |cRoss Guberman
260 |aNew York : |bOxford University Press, |c2011
300 |a338tr. ; |c21cm.
653 |aNation's top advocates
653 |aPoint made
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tienganh/pointmade_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào