Sách Tiếng ViệtLuận án
34(V) QU105
Quản trị công ty Luật theo pháp luật Việt Nam :
UDC 34(V)
Tác giả CN Nguyễn Văn Bốn
Nhan đề Quản trị công ty Luật theo pháp luật Việt Nam : Luận án Tiến sĩ Luật học / Nguyễn Văn Bốn
Thông tin xuất bản H., 2019
Mô tả vật lý 158 tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung Luận án gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài; Chương 2: Những vấn đề lý luận về quản trị công ty Luật và pháp luật về quản trị công ty Luật; Chương 3: Pháp luật về quản trị công ty Luật và thực tiễn quản trị công ty luật ở Việt Nam; Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện thể chế về quản trị công ty luật ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Công ty Luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ 1Giá Luận Án(1): 30000674
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139696
0023
004ECCBD50D-2E47-4BCB-A656-53720B8481B8
005201908151508
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190815151243|zthuvien3
080 |a34(V)|bQU105
100 |aNguyễn Văn Bốn
245 |aQuản trị công ty Luật theo pháp luật Việt Nam : |bLuận án Tiến sĩ Luật học / |cNguyễn Văn Bốn
260 |aH., |c2019
300 |a158 tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung Luận án gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài; Chương 2: Những vấn đề lý luận về quản trị công ty Luật và pháp luật về quản trị công ty Luật; Chương 3: Pháp luật về quản trị công ty Luật và thực tiễn quản trị công ty luật ở Việt Nam; Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện thể chế về quản trị công ty luật ở Việt Nam.
653 |aQuản trị
653 |aCông ty Luật
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Luận Án|j(1): 30000674
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia la/30000674thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30000674 Giá Luận Án 34(V) QU105 Luận Án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào