Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
33(V) K600
Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam" /
UDC 33(V)
Cutter K600
Tác giả CN Bộ Tư pháp
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam" / Bộ Tư pháp
Thông tin xuất bản H., 2019
Mô tả vật lý 349tr. ; 29cm.
Tóm tắt Vấn đề “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được giáo sư Klaus Schwab1, Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), đặt ra trong quyển sách của mình ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của WEF năm 2016. Klaus Schwab cũng như rất nhiều học giả khác đều nhận định rằng những thay đổi về tốc độ, phạm vi và ảnh hưởng của những công nghệ mới nhất xứng đáng được coi là một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Báo cáo này nêu lên bức tranh về các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN lần thứ tư và những dự báo tác động đến chính sách và pháp luật.
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp
Từ khóa tự do Hội thảo khoa học
Từ khóa tự do Hệ thống pháp luật
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139695
0027
004A111BB8F-1BC6-4F0B-A891-DD08232F95E9
005201909231030
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190923103526|bthuvien3|y20190815104753|zthuvien3
080 |a33(V)|bK600
100 |aBộ Tư pháp
245 |aKỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam" / |cBộ Tư pháp
260 |aH., |c2019
300 |a349tr. ; |c29cm.
520 |aVấn đề “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được giáo sư Klaus Schwab1, Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), đặt ra trong quyển sách của mình ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của WEF năm 2016. Klaus Schwab cũng như rất nhiều học giả khác đều nhận định rằng những thay đổi về tốc độ, phạm vi và ảnh hưởng của những công nghệ mới nhất xứng đáng được coi là một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Báo cáo này nêu lên bức tranh về các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN lần thứ tư và những dự báo tác động đến chính sách và pháp luật.
653 |aCách mạng công nghiệp
653 |aHội thảo khoa học
653 |aHệ thống pháp luật
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/htkhthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào