Sách Tiếng ViệtSách Văn Học
158.1 TH112
Thay thái độ đổi cuộc đời :
Giá tiền 68.000
UDC 158.1
Cutter TH112
Tác giả CN Keith D. Harrell
Nhan đề Thay thái độ đổi cuộc đời : Attitude Is Everything. Keith D. HarrellTập 3, Điều đơn giản và dễ dàng nhất giúp chúng ta vượt qua thử thách chính là thái độ sống /
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6
Thông tin xuất bản HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2018
Mô tả vật lý 237tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách "Thay thái độ, Đổi cuộc đời" đi sâu vào việc phân tích các nguyên tắc cơ bản về sự tự thân vận động và phát triển tư duy của con người. Tác giả đã khẳng định rằng mọi vấn đề trong cuộc sống đều khởi phát từ chính thái độ của mỗi cá nhân: thái độ đối với bản thân, gia đình, xã hội; thái độ trong công việc; thái độ trước những hoàn cảnh khó khăn, khắt nghiệt; hay thái độ trước những giá trị tốt đẹp của cuộc sống... Một thái độ sống tích cực sẽ giúp bạn luôn lạc quan, yêu đời, tự tin để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công việc và đời sống. Ngược lại, một thái độ sống tiêu cực sẽ đóng chặt bạn vào những suy nghĩ, cách nhìn phiến diện, vị kỷ, tự ti, đau khổ và dễ dàng đầu hàng trước thất bại, bất hạnh. Cuốn sách cũng nêu lên rằng muốn có một thái độ sống tích cực, mỗi người phải có một ý chí, một quyết tâm để theo đuổi đến cùng việc rèn luyện, phát triển thái độ đó như: Biết lựa chọn thái độ để sống hạnh phúc; Quyết tâm từ bỏ thái độ sống tiêu cực; Hành động để tạo thay đổi, Chinh phục thử thách; Khám phá và Vượt Lên Số Phận; Tạo sự khác biệt và Nâng lên tầm cao mới...…
Từ khóa tự do Cuộc đời
Từ khóa tự do Thái độ
Mã xếp giá 1Giá Sách Văn Học(3): 7002967-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139691
0028
0042D55BD34-B1B8-42FF-858D-6393E4FCF700
005201906171544
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c68.000
039|y20190617154839|zthuvien3
080 |a158.1|bTH112
100 |aKeith D. Harrell
245 |aThay thái độ đổi cuộc đời : |bAttitude Is Everything. |nTập 3, |pĐiều đơn giản và dễ dàng nhất giúp chúng ta vượt qua thử thách chính là thái độ sống / |cKeith D. Harrell
250 |aTái bản lần thứ 6
260 |aHCM : |bTổng hợp TP.HCM, |c2018
300 |a237tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách "Thay thái độ, Đổi cuộc đời" đi sâu vào việc phân tích các nguyên tắc cơ bản về sự tự thân vận động và phát triển tư duy của con người. Tác giả đã khẳng định rằng mọi vấn đề trong cuộc sống đều khởi phát từ chính thái độ của mỗi cá nhân: thái độ đối với bản thân, gia đình, xã hội; thái độ trong công việc; thái độ trước những hoàn cảnh khó khăn, khắt nghiệt; hay thái độ trước những giá trị tốt đẹp của cuộc sống... Một thái độ sống tích cực sẽ giúp bạn luôn lạc quan, yêu đời, tự tin để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công việc và đời sống. Ngược lại, một thái độ sống tiêu cực sẽ đóng chặt bạn vào những suy nghĩ, cách nhìn phiến diện, vị kỷ, tự ti, đau khổ và dễ dàng đầu hàng trước thất bại, bất hạnh. Cuốn sách cũng nêu lên rằng muốn có một thái độ sống tích cực, mỗi người phải có một ý chí, một quyết tâm để theo đuổi đến cùng việc rèn luyện, phát triển thái độ đó như: Biết lựa chọn thái độ để sống hạnh phúc; Quyết tâm từ bỏ thái độ sống tiêu cực; Hành động để tạo thay đổi, Chinh phục thử thách; Khám phá và Vượt Lên Số Phận; Tạo sự khác biệt và Nâng lên tầm cao mới...…
653 |aCuộc đời
653 |aThái độ
852|a1|bGiá Sách Văn Học|j(3): 7002967-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/vanhoc/7002967thumbimage.jpg
890|a3|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7002967 Giá Sách Văn Học 158.1 TH112 Sách Văn Học 1 Hạn trả:07-04-2020
2 7002968 Giá Sách Văn Học 158.1 TH112 Sách Văn Học 2 Hạn trả:07-09-2019
3 7002969 Giá Sách Văn Học 158.1 TH112 Sách Văn Học 3 Hạn trả:18-07-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào