Sách Tiếng ViệtSách Văn Học
158.1 TH112
Thay thái độ đổi cuộc đời :
Giá tiền 64.000
UDC 158.1
Cutter TH112
Tác giả CN Keith D. Harrell
Nhan đề Thay thái độ đổi cuộc đời : Attitude Is Everything. Keith D. HarrellTập 2, Thái độ sống là điều quan trọng và kỳ diệu nhất giúp bạn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống /
Lần xuất bản Tái bản lần 8
Thông tin xuất bản HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2018
Mô tả vật lý 207tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách nhấn mạnh một thái độ sống tích cực sẽ giúp bạn luôn lạc quan, yêu đời, tự tin để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công việc và đời sống. Ngược lại, một thái độ sống tiêu cực sẽ đóng chặt bạn vào những suy nghĩ, cách nhìn phiến diện, vị kỷ, tự ti, đau khổ và dễ dàng đầu hàng trước thất bại, bất hạnh. Chính thái độ của bạn sẽ có tác động sâu sắc đến mọi khía cạnh trong cuộc sống và quyết định kết quả, thành công mọi việc bạn làm. “Thay thái độ, Đổi cuộc đời 2” mang lại cho bạn những lời khuyên bổ ích, thiết thực qua những câu chuyện sống động từ đời thực. Những trang viết ngắn gọn, bình dị sẽ đưa bạn vào thế giới của cảm nhận nội tâm sâu sắc, giúp bạn nhìn nhận rõ tầm quan trọng của một thái độ sống tích cực trong xã hội hiện đại ngày nay.
Từ khóa tự do Cuộc đời
Từ khóa tự do Thái độ
Mã xếp giá 1Giá Sách Văn Học(3): 7002964-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139690
0028
004EEF5C4FB-6D55-4ADB-9956-8FECF4F613B9
005201906171541
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c64.000
039|y20190617154507|zthuvien3
080 |a158.1|bTH112
100 |aKeith D. Harrell
245 |aThay thái độ đổi cuộc đời : |bAttitude Is Everything. |nTập 2, |pThái độ sống là điều quan trọng và kỳ diệu nhất giúp bạn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống / |cKeith D. Harrell
250 |aTái bản lần 8
260 |aHCM : |bTổng hợp TP.HCM, |c2018
300 |a207tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách nhấn mạnh một thái độ sống tích cực sẽ giúp bạn luôn lạc quan, yêu đời, tự tin để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công việc và đời sống. Ngược lại, một thái độ sống tiêu cực sẽ đóng chặt bạn vào những suy nghĩ, cách nhìn phiến diện, vị kỷ, tự ti, đau khổ và dễ dàng đầu hàng trước thất bại, bất hạnh. Chính thái độ của bạn sẽ có tác động sâu sắc đến mọi khía cạnh trong cuộc sống và quyết định kết quả, thành công mọi việc bạn làm. “Thay thái độ, Đổi cuộc đời 2” mang lại cho bạn những lời khuyên bổ ích, thiết thực qua những câu chuyện sống động từ đời thực. Những trang viết ngắn gọn, bình dị sẽ đưa bạn vào thế giới của cảm nhận nội tâm sâu sắc, giúp bạn nhìn nhận rõ tầm quan trọng của một thái độ sống tích cực trong xã hội hiện đại ngày nay.
653 |aCuộc đời
653 |aThái độ
852|a1|bGiá Sách Văn Học|j(3): 7002964-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/vanhoc/7002964thumbimage.jpg
890|a3|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7002964 Giá Sách Văn Học 158.1 TH112 Sách Văn Học 1 Hạn trả:09-10-2019
2 7002965 Giá Sách Văn Học 158.1 TH112 Sách Văn Học 2 Hạn trả:07-09-2019
3 7002966 Giá Sách Văn Học 158.1 TH112 Sách Văn Học 3 Hạn trả:18-07-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào