Sách Tiếng ViệtSách Văn Học
158.1 TH112
Thay thái độ đổi cuộc đời :
Giá tiền 58.000
UDC 158.1
Cutter TH112
Tác giả CN Jeff Keller
Nhan đề Thay thái độ đổi cuộc đời : Attitude Is Everything. Jeff Kellertập 1, Ngay vào lúc khó khăn nhất chỉ cần chọn một thái độ đúng bạn sẽ thay đổi cả cuộc đời /
Lần xuất bản Lần thứ 6
Thông tin xuất bản HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2018
Mô tả vật lý 189tr. ; 21cm.
Tóm tắt Thay thái độ Đổi cuộc đời kể về một câu chuyện có thật và là bức thông điệp tâm huyết từ một người đã từng gặp những khó khăn, vất vả về mặt vật chất và tinh thần - người đã rơi vào tận cùng của đau khổ, bế tắc, chán nản, mất niềm tin cuộc sống nhưng đã tìm cách vượt lên để thay đổi cuộc đời mình đơn giản bằng cách thay đổi thái độ sống. Bằng sự trải nghiệm của bản thân, tác giả đã chứng minh một chân lý có thật trong cuộc sống đó là: Thái độ sống là tất cả, thái độ sống đóng vai trò rất quan trọng đến sự thành bại của từng người. Trong khi người tiêu cực luôn nhìn đời bằng con mắt chán chường, bi quan, thất vọng thì người tích cực luôn nhìn cuộc sống bằng lăng kính lạc quan, biết thay đổi suy nghĩ, biết vạch ra mục tiêu và kiên trì theo đuổi mục tiêu, biết biến trở ngại thành cơ hội, biến bất hạnh thành may mắn. Và kết quả tận cùng của hai thái độ đó rất khác biệt. Người có thái độ sống tích cực luôn nhìn thấy các khả năng và tìm ra những con đường chưa thành lối để đạt đến thành công, hạnh phúc thật sự. Còn người có thái độ sống tiêu cực thì tự giam hãm cuộc sống mình vào các khuôn khổ, lối mòn và chỉ nhìn thấy các giới hạn, khó khăn trong cuộc sống.
Từ khóa tự do Cuộc đời
Từ khóa tự do Thái độ
Mã xếp giá 1Giá Sách Văn Học(3): 7002961-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139689
0028
0044F7FD8B2-6AEC-4B55-B136-D85778FDDFC6
005201906171538
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c58.000
039|y20190617154223|zthuvien3
080 |a158.1|bTH112
100 |aJeff Keller
245 |aThay thái độ đổi cuộc đời : |bAttitude Is Everything. |ntập 1, |pNgay vào lúc khó khăn nhất chỉ cần chọn một thái độ đúng bạn sẽ thay đổi cả cuộc đời / |cJeff Keller
250 |aLần thứ 6
260 |aHCM : |bTổng hợp TP.HCM, |c2018
300 |a189tr. ; |c21cm.
520 |aThay thái độ Đổi cuộc đời kể về một câu chuyện có thật và là bức thông điệp tâm huyết từ một người đã từng gặp những khó khăn, vất vả về mặt vật chất và tinh thần - người đã rơi vào tận cùng của đau khổ, bế tắc, chán nản, mất niềm tin cuộc sống nhưng đã tìm cách vượt lên để thay đổi cuộc đời mình đơn giản bằng cách thay đổi thái độ sống. Bằng sự trải nghiệm của bản thân, tác giả đã chứng minh một chân lý có thật trong cuộc sống đó là: Thái độ sống là tất cả, thái độ sống đóng vai trò rất quan trọng đến sự thành bại của từng người. Trong khi người tiêu cực luôn nhìn đời bằng con mắt chán chường, bi quan, thất vọng thì người tích cực luôn nhìn cuộc sống bằng lăng kính lạc quan, biết thay đổi suy nghĩ, biết vạch ra mục tiêu và kiên trì theo đuổi mục tiêu, biết biến trở ngại thành cơ hội, biến bất hạnh thành may mắn. Và kết quả tận cùng của hai thái độ đó rất khác biệt. Người có thái độ sống tích cực luôn nhìn thấy các khả năng và tìm ra những con đường chưa thành lối để đạt đến thành công, hạnh phúc thật sự. Còn người có thái độ sống tiêu cực thì tự giam hãm cuộc sống mình vào các khuôn khổ, lối mòn và chỉ nhìn thấy các giới hạn, khó khăn trong cuộc sống.
653 |aCuộc đời
653 |aThái độ
852|a1|bGiá Sách Văn Học|j(3): 7002961-3
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/vanhoc/7002961thumbimage.jpg
890|a3|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7002961 Giá Sách Văn Học 158.1 TH112 Sách Văn Học 1 Hạn trả:07-09-2019
2 7002962 Giá Sách Văn Học 158.1 TH112 Sách Văn Học 2 Hạn trả:07-04-2020
3 7002963 Giá Sách Văn Học 158.1 TH112 Sách Văn Học 3 Hạn trả:18-07-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào