Sách Tiếng Việt
341.1 Q527
Quyền tài phán của các quốc gia trên biển. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn /
UDC 341.1
Cutter Q527
Tác giả CN Nguyễn Thị Hồng Yến
Nhan đề Quyền tài phán của các quốc gia trên biển. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Thị Hồng Yến
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 375 tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm những phần sau: Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về quyền tài phán của quốc gia trên biển Phần II: Pháp luật quốc tế về quyền tài phán của quốc gia trên biển, thực tiễn thi hành tại một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam Phần III: Pháp luật và thực tiễn thi hành quyền tài phán trên các vùng biển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Phần IV: Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi quyền tài phán trên các vùng biển của Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Quyền tài phán
Từ khóa tự do Quốc gia trên biển
Từ khóa tự do Vẫn đề lý luận
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027222-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139001
0021
0046A9F14CD-527A-4C10-A545-0AB8B82C5DE7
005201906071639
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190607164246|zthuvien3
080 |a341.1|bQ527
100 |aNguyễn Thị Hồng Yến
245 |aQuyền tài phán của các quốc gia trên biển. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / |cNguyễn Thị Hồng Yến
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2018
300 |a375 tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm những phần sau: Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về quyền tài phán của quốc gia trên biển Phần II: Pháp luật quốc tế về quyền tài phán của quốc gia trên biển, thực tiễn thi hành tại một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam Phần III: Pháp luật và thực tiễn thi hành quyền tài phán trên các vùng biển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Phần IV: Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi quyền tài phán trên các vùng biển của Việt Nam trong thời gian tới.
653 |aQuyền tài phán
653 |aQuốc gia trên biển
653 |aVẫn đề lý luận
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027222-4
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027222thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027222 Giá Sách Tiếng Việt 341.1 Q527 Sách Tiếng Việt 1
2 10027223 Giá Sách Tiếng Việt 341.1 Q527 Sách Tiếng Việt 2
3 10027224 Giá Sách Tiếng Việt 341.1 Q527 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào