Bài trích
Vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Một vài góp ý hoàn thiện dự thảo luật cạnh tranh /
Tác giả CN Trần Thăng Long; Phạm Hoài Huấn
Nhan đề Vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Một vài góp ý hoàn thiện dự thảo luật cạnh tranh / Trần Thăng Long; Phạm Hoài Huấn
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 46-55;64
Tóm tắt Đánh giá các tác động tích cực của những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và tác động từ mục tiêu của Luật cạnh tranh đến việc áp dụng miễn trừ đồng thời, bài viết giới thiệu các nguyên tắc áp dụng miễn trừ trong pháp luật cạnh tranh của liên minh Châu Âu, qua đó góp ý hoàn thiện các nội dung có liên quan có trong dự thải Luật cạnh tranh( sửa đổi)
Từ khóa tự do Luật cạnh tranh
Từ khóa tự do Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Từ khóa tự do Vấn đề miễn trừ
Từ khóa tự do Nguyên tắc áp dụng
Từ khóa tự do Liên minh Châu Âu
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật- 11/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg
000 00000nmb#a2200000ui#4500
00138911
0022
004BB413CC6-7754-4CC3-85DF-C0684B3E5E58
005201906120928
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190612093113|bthuvien3|c20190612093050|dthuvien3|y20190606162442|zthuvien3
100 |aTrần Thăng Long; Phạm Hoài Huấn
245 |aVấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Một vài góp ý hoàn thiện dự thảo luật cạnh tranh / |cTrần Thăng Long; Phạm Hoài Huấn
260 |aH., |c2017
300 |a46-55;64
520 |aĐánh giá các tác động tích cực của những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và tác động từ mục tiêu của Luật cạnh tranh đến việc áp dụng miễn trừ đồng thời, bài viết giới thiệu các nguyên tắc áp dụng miễn trừ trong pháp luật cạnh tranh của liên minh Châu Âu, qua đó góp ý hoàn thiện các nội dung có liên quan có trong dự thải Luật cạnh tranh( sửa đổi)
653 |aLuật cạnh tranh
653 |aThỏa thuận hạn chế cạnh tranh
653 |aVấn đề miễn trừ
653|aNguyên tắc áp dụng
653|aLiên minh Châu Âu
773 |tNhà nước và Pháp luật|g11/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào