Bài trích
Pháp luật về hoạt động nhận tiền gửi của ngân hàng thương mại ở Việt Nam /
Tác giả CN Phạm Thị Giang Thu
Nhan đề Pháp luật về hoạt động nhận tiền gửi của ngân hàng thương mại ở Việt Nam / Phạm Thị Giang Thu
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 72-79
Tóm tắt Bài viết đề cập đến nội dung pháp luật và thực trạng luật điều chỉnh hoạt động nhận tiền gửi của nhân hàng thương mại ở Việt Nam
Từ khóa tự do Hoạt động nhận tiền
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật- số 10/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138884
0022
004DB69CD1A-655F-49E5-95B7-1A27FD673E82
005201906111659
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190611170213|bthuvien3|c20190606162103|dthuvien3|y20190606103008|zthuvien3
100 |aPhạm Thị Giang Thu
245 |aPháp luật về hoạt động nhận tiền gửi của ngân hàng thương mại ở Việt Nam / |cPhạm Thị Giang Thu
260 |aH., |c2017
300 |a72-79
520 |aBài viết đề cập đến nội dung pháp luật và thực trạng luật điều chỉnh hoạt động nhận tiền gửi của nhân hàng thương mại ở Việt Nam
653 |aHoạt động nhận tiền
653 |aNgân hàng thương mại
653 |aPháp luật
653|aViệt Nam
773 |tNhà nước và pháp luật|gsố 10/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào