Bài trích
Sự cần thiết và khả năng xã hội hóa hoạt động tổng đạt giấy tờ ra nước ngoài trong lĩnh vực dân sự /
Tác giả CN Trần Thị Minh Hà
Nhan đề Sự cần thiết và khả năng xã hội hóa hoạt động tổng đạt giấy tờ ra nước ngoài trong lĩnh vực dân sự / Trần Thị Minh Hà
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 28-32
Tóm tắt Làm rõ chỉ ra những hạn chế của việc thực hiện tổng đạt giấy tờ của việc nước ngoại tại Việt Nam, mô hình rthừa phát lại thực hiện tổng đạt giấy tờ ra nước ngoài trên thế giới, đánh giá nghiên cứu sự cần thiết của việc xã hội hóa hoạt động tổng đạt giấy tờ ra nước ngoài và khả năng thực hiện
Từ khóa tự do lĩnh vực dân sự
Từ khóa tự do tổng đạt giấy tờ của nước ngàoi
Từ khóa tự do Xã hội hóa
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- số 8/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138882
0022
004F470167C-4CAE-4737-BCD9-F18BD6E7C1A9
005201906111658
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190611170102|bthuvien3|y20190606102251|zthuvien3
100 |aTrần Thị Minh Hà
245 |aSự cần thiết và khả năng xã hội hóa hoạt động tổng đạt giấy tờ ra nước ngoài trong lĩnh vực dân sự / |cTrần Thị Minh Hà
260 |aH., |c2017
300 |a28-32
520 |aLàm rõ chỉ ra những hạn chế của việc thực hiện tổng đạt giấy tờ của việc nước ngoại tại Việt Nam, mô hình rthừa phát lại thực hiện tổng đạt giấy tờ ra nước ngoài trên thế giới, đánh giá nghiên cứu sự cần thiết của việc xã hội hóa hoạt động tổng đạt giấy tờ ra nước ngoài và khả năng thực hiện
653 |alĩnh vực dân sự
653 |atổng đạt giấy tờ của nước ngàoi
653 |aXã hội hóa
773 |tDân chủ và pháp luật|gsố 8/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào