Bài trích
Sự cần thiết để xây dựng Nghị định mới về đăng ký biện pháp đảm /
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hằng ; Đương Thị Thu Trang
Nhan đề Sự cần thiết để xây dựng Nghị định mới về đăng ký biện pháp đảm / Nguyễn Thị Thu Hằng ; Đương Thị Thu Trang
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 11-17
Tóm tắt Bài viết nên ra một số bất cập của pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm và một số biện pháp bảo đảm,khặc phục bất cập của pháp luật hiện hành
Từ khóa tự do Biện pháp bảo đảm
Từ khóa tự do Đăng ký
Từ khóa tự do Nghị định
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- 5/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138881
0022
0049A154A3F-AF8A-416F-BC7A-A0DBC0A59A2A
005201906111657
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190611170021|bthuvien3|y20190606101754|zthuvien3
100 |aNguyễn Thị Thu Hằng ; Đương Thị Thu Trang
245 |aSự cần thiết để xây dựng Nghị định mới về đăng ký biện pháp đảm / |cNguyễn Thị Thu Hằng ; Đương Thị Thu Trang
260 |aH., |c2017
300 |a11-17
520 |aBài viết nên ra một số bất cập của pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm và một số biện pháp bảo đảm,khặc phục bất cập của pháp luật hiện hành
653 |aBiện pháp bảo đảm
653 |aĐăng ký
653 |aNghị định
773 |tDân chủ và pháp luật|g5/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào