Sách Tiếng Việt
32 T103
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.
UDC 32
Cutter T103
Tác giả CN Bộ Nội Vụ
Nhan đề Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp. Phần II, Kỹ năng / Bộ Nội Vụ
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 225tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách cập nhập từ các tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp của Học viện Hành chính quốc gia, tài liệu dùng cho thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2016, các văn bản chính trị, pháp lý hiện hành cho phù hợp với yêu cầu ôn thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên cao cấp.
Từ khóa tự do Tài liệu bồi dưỡng
Từ khóa tự do Chuyên viên cao cấp
Từ khóa tự do Kỹ năng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027304
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138801
0021
004042977A2-38C4-4BC1-B742-8C0FBEBD8381
005201906061634
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606163747|bthuvien3|y20190603163314|zthuvien3
080 |a32|bT103
100 |aBộ Nội Vụ
245 |aTài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp. |nPhần II, |pKỹ năng / |cBộ Nội Vụ
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2018
300 |a225tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách cập nhập từ các tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp của Học viện Hành chính quốc gia, tài liệu dùng cho thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2016, các văn bản chính trị, pháp lý hiện hành cho phù hợp với yêu cầu ôn thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên cao cấp.
653 |aTài liệu bồi dưỡng
653 |aChuyên viên cao cấp
653 |aKỹ năng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027304
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027304thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027304 Giá Sách Tiếng Việt 32 T103 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào