Sách Tiếng Việt
32 T103
Tài liệu ôn tập phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức. Môn kiến thức chung :
UDC 32
Cutter T103
Tác giả CN Bộ Nội Vụ
Nhan đề Tài liệu ôn tập phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức. Môn kiến thức chung : Từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp / Bộ Nội Vụ
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 475tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách cập nhập từ các tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp của Học viện Hành chính quốc gia, tài liệu dùng cho thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2016, các văn bản chính trị, pháp lý hiện hành cho phù hợp với yêu cầu ôn thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên cao cấp.
Từ khóa tự do Kiến thức chung
Từ khóa tự do Tài liệu ôn tập
Từ khóa tự do Thi nâng ngạch
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027302
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138798
0021
0048E8D293E-5DB4-4F0F-BA03-0D638E513005
005201906061634
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606163705|bthuvien3|y20190603161836|zthuvien3
080 |a32|bT103
100 |aBộ Nội Vụ
245 |aTài liệu ôn tập phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức. Môn kiến thức chung : |bTừ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp / |cBộ Nội Vụ
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2018
300 |a475tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách cập nhập từ các tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp của Học viện Hành chính quốc gia, tài liệu dùng cho thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2016, các văn bản chính trị, pháp lý hiện hành cho phù hợp với yêu cầu ôn thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên cao cấp.
653 |aKiến thức chung
653 |aTài liệu ôn tập
653 |aThi nâng ngạch
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027302
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027302thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027302 Giá Sách Tiếng Việt 32 T103 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào