Sách Tiếng Việt
33 TH107
Thành phố thông minh nền tảng, nguyên lý và ứng dụng /
UDC 33
Cutter TH107
Tác giả CN Houbing Son
Nhan đề Thành phố thông minh nền tảng, nguyên lý và ứng dụng / Houbing Son, Ravi Srinivasn, Tamin Sookoor, Sabina Jeschke
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2018
Mô tả vật lý 1275tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trong bối cảnh của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng và phát triển thành phố thông minh (Smart City) đang là vấn đề được ưu tiên cho nghiên cứu và phát triển trên phạm vi toàn cầu. Thành phố thông minh là kết quả tất yếu, đồng thời là công cụ, phương tiện để đạt tới các mục tiêu tốt đẹp của các đô thị và cư dân của mình: là thành phố có giá trị, thành phố đáng sống, thân thiện, có khả năng phục hồi sau các thảm họa, khủng hoảng và phát triển bền vững.Hiện nay ở Việt Nam chưa có một tài liệu nào đề cập đến vấn đề này một cách toàn diện, cụ thể và hoàn chỉnh. Trước nhu cầu cấp thiết của việc xây dựng các đô thị thông minh, đồng thời với mục đích mang đến cho các nhà lãnh đạo cấp trung ương, địa phương, các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, các chuyên gia, kiến trúc sư và độc giả có nhu cầu tìm hiểu về xây dựng, phát triển thành phố thông minh và các ngành công nghiệp thông minh liên quan, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Thành phố thông minh: Nền tảng, nguyên lý và ứng dụng
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Thành phố thông minh
Từ khóa tự do Nguyên lý
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027300
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138795
0021
004DF2221C2-1F6D-459F-9AE5-894D129C637D
005201906061633
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606163647|bthuvien3|y20190603160042|zthuvien3
080 |a33|bTH107
100 |aHoubing Son
245 |aThành phố thông minh nền tảng, nguyên lý và ứng dụng / |cHoubing Son, Ravi Srinivasn, Tamin Sookoor, Sabina Jeschke
260 |aH. : |bCTQG, |c2018
300 |a1275tr. ; |c27cm.
520 |aTrong bối cảnh của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng và phát triển thành phố thông minh (Smart City) đang là vấn đề được ưu tiên cho nghiên cứu và phát triển trên phạm vi toàn cầu. Thành phố thông minh là kết quả tất yếu, đồng thời là công cụ, phương tiện để đạt tới các mục tiêu tốt đẹp của các đô thị và cư dân của mình: là thành phố có giá trị, thành phố đáng sống, thân thiện, có khả năng phục hồi sau các thảm họa, khủng hoảng và phát triển bền vững.Hiện nay ở Việt Nam chưa có một tài liệu nào đề cập đến vấn đề này một cách toàn diện, cụ thể và hoàn chỉnh. Trước nhu cầu cấp thiết của việc xây dựng các đô thị thông minh, đồng thời với mục đích mang đến cho các nhà lãnh đạo cấp trung ương, địa phương, các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, các chuyên gia, kiến trúc sư và độc giả có nhu cầu tìm hiểu về xây dựng, phát triển thành phố thông minh và các ngành công nghiệp thông minh liên quan, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Thành phố thông minh: Nền tảng, nguyên lý và ứng dụng
653 |aỨng dụng
653 |aThành phố thông minh
653 |aNguyên lý
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027300
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027300thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027300 Giá Sách Tiếng Việt 33 TH107 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào