Sách Tiếng Việt
34(V)7 CH250
Chế độ hôn nhân và chế dộ tài sản cảu vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình /
UDC 34(V)7
Cutter CH250
Tác giả CN Quách Văn Dương
Nhan đề Chế độ hôn nhân và chế dộ tài sản cảu vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình / Quách Văn Dương
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 259tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm những phần chính như sau: Phần 1: Chế độ hôn nhân và gia đình; Phần 2: Chế độ tài sản của vợ chồng
Từ khóa tự do Chế độ hôn nhân
Từ khóa tự do Hôn nhân và gia đình
Từ khóa tự do Chế độ tài sản
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027301
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138793
0021
0047433DF48-B0F4-4B3D-BF57-C0555DFC1C26
005201906061633
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606163629|bthuvien3|c20190603154916|dthuvien3|y20190603154823|zthuvien3
080 |a34(V)7|bCH250
100 |aQuách Văn Dương
245 |aChế độ hôn nhân và chế dộ tài sản cảu vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình / |cQuách Văn Dương
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a259tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm những phần chính như sau: Phần 1: Chế độ hôn nhân và gia đình; Phần 2: Chế độ tài sản của vợ chồng
653 |aChế độ hôn nhân
653 |aHôn nhân và gia đình
653 |aChế độ tài sản
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027301
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027301thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027301 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)7 CH250 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào