Sách Tiếng Việt
341.11 B108
Bảo lưu điều ước quốc tế khía cạnh pháp luật và thực tiễn /
UDC 341.11
Cutter B108
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Ngân
Nhan đề Bảo lưu điều ước quốc tế khía cạnh pháp luật và thực tiễn / Nguyễn Thị Kim Ngân
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 346tr. ; 19cm.
Tóm tắt Cuốn sách “Bảo lưu điều quốc tế - Khía cạnh pháp luật và thực tiễn” do tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân chủ biên và nhóm tác giả biên soạn, giúp bạn đọc hiểu rõ pháp luật về bảo lưu điều ước quốc tế và thực tiễn bảo lưu điều ước quốc tế ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam. Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận về bảo lưu điều ước quốc tế; quy định của pháp luật quốc tế về bảo lưu điều ước: quyền bảo lưu, các trường hợp hạn chế bảo lưu, chấp thuận, phản đối, rút bảo lưu; pháp luật và thực tiễn bảo lưu điều ước quốc tế của một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
Từ khóa tự do Điều ước quốc tế
Từ khóa tự do Bảo lưu
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027219-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138754
0021
004F6EEB99A-864B-4653-8015-C04826F47DF5
005201906061633
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606163605|bthuvien3|y20190529094616|zthuvien3
080 |a341.11|bB108
100 |aNguyễn Thị Kim Ngân
245 |aBảo lưu điều ước quốc tế khía cạnh pháp luật và thực tiễn / |cNguyễn Thị Kim Ngân
260 |aH. : |bLao động, |c2018
300 |a346tr. ; |c19cm.
520 |aCuốn sách “Bảo lưu điều quốc tế - Khía cạnh pháp luật và thực tiễn” do tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân chủ biên và nhóm tác giả biên soạn, giúp bạn đọc hiểu rõ pháp luật về bảo lưu điều ước quốc tế và thực tiễn bảo lưu điều ước quốc tế ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam. Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận về bảo lưu điều ước quốc tế; quy định của pháp luật quốc tế về bảo lưu điều ước: quyền bảo lưu, các trường hợp hạn chế bảo lưu, chấp thuận, phản đối, rút bảo lưu; pháp luật và thực tiễn bảo lưu điều ước quốc tế của một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
653 |aĐiều ước quốc tế
653 |aBảo lưu
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027219-21
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027219thumbimage.jpg
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027219 Giá Sách Tiếng Việt 341.11 B108 Sách Tiếng Việt 1
2 10027220 Giá Sách Tiếng Việt 341.11 B108 Sách Tiếng Việt 2
3 10027221 Giá Sách Tiếng Việt 341.11 B108 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:13-07-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào