Sách Tiếng Việt
34(V)4 PH109
Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy điịnh của Bộ luật dân sự năm 2015 /
UDC 34(V)4
Cutter PH109
Tác giả CN Trần Minh Ngọc
Nhan đề Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy điịnh của Bộ luật dân sự năm 2015 / Trần Minh Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 263tr. ; 21cm.
Tóm tắt Pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là nền tảng hình thành ngành Tư pháp Quốc tế. Ở Việt Nam hiện nay, Tư pháp Quốc tế có phạm vi điều chỉnh rộng bao gồm các quan hệ nhân thân và tài sản phát sinh từ các lĩnh vực dân sự, lao động, hôn nhân và gia đình, lao động, thương mại, tố tụng dân sự...có yế tố nước ngoài. Các quy phạm tư pháp quốc tế không được xây dựng tập trung trong đạo luật riêng về Tư pháp Quốc tế mà nằm rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau thuộc các lĩnh vực có liên quan, như: Bộ Luật Dân Sự, Luật Thương mại, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ Luật Tố tụng Dân sự, Luật Trọng tài Thương mại, Bộ luật Lao động... Mặc dù được điều chỉnh bởi nhiều quy định nằm rải rác trong các văn bản pháp luật khác nhau, song quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được quy định đầy đủ và toàn diện nhất trong Bộ luật Dân sự.
Từ khóa tự do Dân sự
Từ khóa tự do Yếu tố nước ngoài
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027216-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138752
0021
00492DE2DFA-E924-4497-8371-366EB889B84C
005201906061632
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606163517|bthuvien3|y20190527164203|zthuvien3
080 |a34(V)4|bPH109
100 |aTrần Minh Ngọc
245 |aPháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy điịnh của Bộ luật dân sự năm 2015 / |cTrần Minh Ngọc
260 |aH. : |bLao động, |c2018
300 |a263tr. ; |c21cm.
520 |aPháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là nền tảng hình thành ngành Tư pháp Quốc tế. Ở Việt Nam hiện nay, Tư pháp Quốc tế có phạm vi điều chỉnh rộng bao gồm các quan hệ nhân thân và tài sản phát sinh từ các lĩnh vực dân sự, lao động, hôn nhân và gia đình, lao động, thương mại, tố tụng dân sự...có yế tố nước ngoài. Các quy phạm tư pháp quốc tế không được xây dựng tập trung trong đạo luật riêng về Tư pháp Quốc tế mà nằm rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau thuộc các lĩnh vực có liên quan, như: Bộ Luật Dân Sự, Luật Thương mại, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ Luật Tố tụng Dân sự, Luật Trọng tài Thương mại, Bộ luật Lao động... Mặc dù được điều chỉnh bởi nhiều quy định nằm rải rác trong các văn bản pháp luật khác nhau, song quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được quy định đầy đủ và toàn diện nhất trong Bộ luật Dân sự.
653 |aDân sự
653 |a Yếu tố nước ngoài
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027216-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027216thumbimage.jpg
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027216 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 PH109 Sách Tiếng Việt 1
2 10027217 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 PH109 Sách Tiếng Việt 2
3 10027218 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 PH109 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:13-07-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào