Sách Tiếng Việt
9(V) N305
Niên biểu các đời vua Việt Nam /
UDC 9(V)
Cutter N305
Tác giả CN Lê Thái Dũng
Nhan đề Niên biểu các đời vua Việt Nam / Lê Thái Dũng
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 303tr. ; 21cm.
Tóm tắt Việt Nam là một quốc gia có bề dày lịch sử, trải hàng ngàn năm đấu tranh và phát triển với các vương triều, chính quyền tự chủ kế tiếp nhau vun đắp, xây dựng, bảo vệ đất nước. Cũng trong khoảng thời gian lâu dài, lúc thăng trầm, khi ổn định, khi biến động ấy là sự xuất hiện của hàng trăm bậc đế vương, quân chủ; dù tầm ảnh hưởng, vai trò chính trị, dấu ấn lưu lại có khác nhau, nhưng họ đã là một phần rất quan trọng của lịch sử dân tộc. Ngày nay, trong quá trình hội nhập với thế giới, bên cạnh việc học hỏi, tiếp thu những tiến bộ, tri thức của nhân loại, mỗi người Việt Nam chúng ta càng phải chú ý hơn đến việc học tập, tìm hiểu lịch sử nước nhà, qua đó giúp nuôi dưỡng hơn tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, đồng thời tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, viết thêm những trang sử hào hùng vào “ mạch nguồn sử Việt ” mà cha ông đã viết lên trong suốt tiến trình dựng nước, giữ nước. Tuy nhiên có một thực tế cần phải nhìn nhận rõ ràng, đó là một trong những nguyên nhân kiến môn lịch sử khó được quần chúng tiếp cận là do cách thức truyền đạt.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Các đời vua
Từ khóa tự do Niên biểu
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027228-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138751
0021
004996DEC0F-9957-4A9B-9D86-62E786AAF6C7
005201906061632
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606163457|bthuvien3|y20190527163536|zthuvien3
080 |a9(V)|bN305
100 |aLê Thái Dũng
245 |aNiên biểu các đời vua Việt Nam / |cLê Thái Dũng
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2018
300 |a303tr. ; |c21cm.
520 |aViệt Nam là một quốc gia có bề dày lịch sử, trải hàng ngàn năm đấu tranh và phát triển với các vương triều, chính quyền tự chủ kế tiếp nhau vun đắp, xây dựng, bảo vệ đất nước. Cũng trong khoảng thời gian lâu dài, lúc thăng trầm, khi ổn định, khi biến động ấy là sự xuất hiện của hàng trăm bậc đế vương, quân chủ; dù tầm ảnh hưởng, vai trò chính trị, dấu ấn lưu lại có khác nhau, nhưng họ đã là một phần rất quan trọng của lịch sử dân tộc. Ngày nay, trong quá trình hội nhập với thế giới, bên cạnh việc học hỏi, tiếp thu những tiến bộ, tri thức của nhân loại, mỗi người Việt Nam chúng ta càng phải chú ý hơn đến việc học tập, tìm hiểu lịch sử nước nhà, qua đó giúp nuôi dưỡng hơn tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, đồng thời tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, viết thêm những trang sử hào hùng vào “ mạch nguồn sử Việt ” mà cha ông đã viết lên trong suốt tiến trình dựng nước, giữ nước. Tuy nhiên có một thực tế cần phải nhìn nhận rõ ràng, đó là một trong những nguyên nhân kiến môn lịch sử khó được quần chúng tiếp cận là do cách thức truyền đạt.
653 |aViệt Nam
653 |aCác đời vua
653 |aNiên biểu
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027228-30
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027228thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027228 Giá Sách Tiếng Việt 9(V) N305 Sách Tiếng Việt 1
2 10027229 Giá Sách Tiếng Việt 9(V) N305 Sách Tiếng Việt 2
3 10027230 Giá Sách Tiếng Việt 9(V) N305 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào