Sách Tiếng Việt
9(V) CH309
Chiếu chỉ các đời vua Việt Nam /
UDC 9(V)
Cutter CH309
Tác giả CN Lê Thái Dũng
Nhan đề Chiếu chỉ các đời vua Việt Nam / Lê Thái Dũng
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 254tr. ; 21cm.
Tóm tắt Là người đứng đầu quốc gia, điều hành mọi công việc của đất nước, các vị quân vương trong lịch sử Việt Nam đã áp dụng nhiều hình thức để mệnh lệnh, ý tưởng, mong muốn, dự định của mình được tiến hành, thực hiện trong đời sống xã hội. Cách thể hiện rõ nhất là thông qua các hệ thống văn bản ; tùy theo nội dung, mục đích, ý nghĩa, đối tượng, phạm vi mà văn bản đó có tên gọi khác nhau, cách hành văn khác nhau. Về cơ bản có một số thể loại chính sau :Biểu là bài văn có nội dung để chúc mừng, tạ ơn hoặc bày tỏ nguyện vọng, được viết theo lối văn tứ lục biền ngẫu, mỗi câu ngắt thành hai đoạn 4 - 6 hoặc 6 - 4 và có vế đối ở từng cặp câu. Cáo là một thể văn tuyên ngôn của vua ban hành hoặc do đại thần được thay mặt vua công bố, bá cáo rộng rãi cho toàn chân biết về một nội dung nhất định. Câu từ trong cáo được viết theo thể văn biền ngẫu. Ví dụ như bài “ Bình Ngô đại cáo ” clo Nguyễn Trãi thay mặt Bình Định vương Lê Lợi viết sau khi đánh bại quân Minh xâm lược, công bố nền độc lập, tự chủ cho mọi người trong xã hội được rõ. Cáo còn là một dạng văn của vua sắc phong cho những người có công lớn.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Các đời vua
Từ khóa tự do Chiếu chỉ
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027225-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138750
0021
004F1B081B0-A6F1-4B4C-8C50-CED217555B50
005201906061631
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606163435|bthuvien3|y20190524173838|zthuvien3
080 |a9(V)|bCH309
100 |aLê Thái Dũng
245 |aChiếu chỉ các đời vua Việt Nam / |cLê Thái Dũng
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2018
300 |a254tr. ; |c21cm.
520 |aLà người đứng đầu quốc gia, điều hành mọi công việc của đất nước, các vị quân vương trong lịch sử Việt Nam đã áp dụng nhiều hình thức để mệnh lệnh, ý tưởng, mong muốn, dự định của mình được tiến hành, thực hiện trong đời sống xã hội. Cách thể hiện rõ nhất là thông qua các hệ thống văn bản ; tùy theo nội dung, mục đích, ý nghĩa, đối tượng, phạm vi mà văn bản đó có tên gọi khác nhau, cách hành văn khác nhau. Về cơ bản có một số thể loại chính sau :Biểu là bài văn có nội dung để chúc mừng, tạ ơn hoặc bày tỏ nguyện vọng, được viết theo lối văn tứ lục biền ngẫu, mỗi câu ngắt thành hai đoạn 4 - 6 hoặc 6 - 4 và có vế đối ở từng cặp câu. Cáo là một thể văn tuyên ngôn của vua ban hành hoặc do đại thần được thay mặt vua công bố, bá cáo rộng rãi cho toàn chân biết về một nội dung nhất định. Câu từ trong cáo được viết theo thể văn biền ngẫu. Ví dụ như bài “ Bình Ngô đại cáo ” clo Nguyễn Trãi thay mặt Bình Định vương Lê Lợi viết sau khi đánh bại quân Minh xâm lược, công bố nền độc lập, tự chủ cho mọi người trong xã hội được rõ. Cáo còn là một dạng văn của vua sắc phong cho những người có công lớn.
653 |aViệt Nam
653 |aCác đời vua
653 |aChiếu chỉ
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027225-7
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027225thumbimage.jpg
890|a3|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027225 Giá Sách Tiếng Việt 9(V) CH309 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:31-07-2020
2 10027226 Giá Sách Tiếng Việt 9(V) CH309 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:27-05-2020
3 10027227 Giá Sách Tiếng Việt 9(V) CH309 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:15-04-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào