Sách Tiếng Việt
34(V)5 B312
Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 :
UDC 34(V)5
Cutter B312
Tác giả CN Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 : Phần những quy định chung / Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 386tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách ngoài phần bình luận nội dung từng điều luật thuộc phần những quy định chung của Bộ luật hình sự năm 2015, cuốn sách còn đi sâu giới thiệu và phân tích một số quan điểm khác nhau trong quá trình soạn thảo Bộ luật nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về những nội dung này
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Bình luận
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10027294-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138748
0021
00440F0F42C-AF5B-400D-9E55-DD654E3C2C29
005201906061631
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190606163405|bthuvien3|y20190524172821|zthuvien3
080 |a34(V)5|bB312
100 |aVụ pháp luật Hình sự - Hành chính
245 |aBình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 : |bPhần những quy định chung / |cVụ pháp luật Hình sự - Hành chính
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a386tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách ngoài phần bình luận nội dung từng điều luật thuộc phần những quy định chung của Bộ luật hình sự năm 2015, cuốn sách còn đi sâu giới thiệu và phân tích một số quan điểm khác nhau trong quá trình soạn thảo Bộ luật nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về những nội dung này
653 |aViệt Nam
653 |aHình sự
653 |aBình luận
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10027294-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027294thumbimage.jpg
890|a5|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027294 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 1
2 10027295 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 2
3 10027296 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 3
4 10027297 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:26-06-2019
5 10027298 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B312 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào